Должностные инструкции

Посадова інструкція менеджера з постачання

(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ
(уповноважена особа)
(ПІБ, підпис)
«___» ______________ 200_ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА З ПОСТАЧАННЯ

I. Загальні положення
 1. Менеджер з постачання призначається і звільняється з займаної посади наказом директора підприємства.
 2. На посаду менеджера з постачання _____________ призначається особа яка має вищу економічну освіту і стаж роботи на посаді не менше 2 років.
 3. Менеджер з постачання повинен знати:
  — Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші керівні документи, а також документи які стосуються використання матеріальних ресурсів.
  — Основи організації матеріально-технічного забезпечення і принципи організації розвантажувально-завантажувальних робіт.
  — Цінові і асортиментні пропозиції конкурентів.
  — Принципи сезонної товарної, цінової політики постачальників.
  — Правила і порядок оформлення і відправки вантажів.
  — Вимоги до оформлення документів на отримані і відправлені вантажі.
  — Організаційну структуру управління підприємством.
  — Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
  — Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.
II. Завдання та обов’язки
 1. При замовленні товарів керуватися принципом максимальної ефективності використання доручених коштів.
 2. Знати і задовольняти потреби споживачів продукції.
 3. Використовувати особисті зв’язки з головними контрагентами для отримання інформації про їхній попит щодо продукції підприємства.
 4. Знати представників виробництва і отримувати інформацію від торгових відділів про нову продукцію, ціни.
 5. Узгоджувати плани замовлень, поточну роботу з фінансовим відділом підприємства.
 6. Володіти точною інформацією про стан фінансових зобов’язань підприємства перед постачальниками.
 7. Використовувати можливості зменшення витрат при транспортуванні і збільшення націнки на продукцію.
 8. Створювати умови для ефективного виконання роботи відділом, планувати ефективну роботу відділу.
 9. Вимагати від працівників відділу оптимального використання робочого часу, організованості, виконання поставлених перед ними завдань.
 10. Розширювати власні знання щодо виходу на ринок нових виробників.
 11. Поновлювати свої знання і проводити навчання працівників відділу щодо цінової і асортиментної пропозиції всіх виробників з якими працює підприємство.
 12. Щомісяця (1-го числа) подавати керівнику підприємства план оплати на місяць наперед.
 13. Організовувати систему ціноутворення.
 14. Контролювати об’єми залишків і ефективно регулювати ціну на остаточний товар (розпродаж).
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.
III. Права

Менеджер з постачання має право:

 1. Приймати участь в обговоренні питань які стосуються виконання ним посадових обов’язків.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи.
 3. Вимагати від працівників підрозділів підприємства необхідну інформацію для здійснення роботи, що входить до компетенції фахівця з постачання.
 4. Проводити оцінку результативності виконання поставлених перед відділом завдань.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні умов посадової інструкції.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.
IV. Відповідальність

Менеджер з постачання несе відповідальність:

 1. За якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.
 2. Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.
 3. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
 4. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм законодавства Україна.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
«____» ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
«____» ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
«____» ____________ ____р.

Остались вопросы? Пишите нам!

Ближайшие мероприятия

Июль 2024

Нет событий

Обратный звонок

 

Введите код:
captcha

×